Parlementaire commissie seksueel misbruik

Er komt een bijzondere parlementaire commissie die seksueel misbruik moet onderzoeken. Dat hebben de partijen in de Kamer beslist. Na Allerheiligen gaat de commissie al aan het werk, als de plenaire vergadering ja zegt tegen het wetsvoorstel.

Naar aanleiding van de verhalen die naar boven kwamen over seksueel misbruik binnen de kerk, pleitte een aantal partijen voor de oprichting van een parlementaire commissie die het dossier moet uitspitten. SP.A, Open VLD en de groenen waren voor een onderzoekscommissie. Een reeks andere partijen - onder meer de andere Franstalige partijen - waren dan weer voor een bijzondere commissie.

Terwijl er vorige week nog geen akkoord kon worden gevonden, kwam het vandaag wel tot een compromis. Bedoeling is dat er een bijzondere commissie komt die zich indien nodig na drie maanden kan omvormen tot een onderzoekscommissie. De commissie gaat zich buigen over seksueel misbruik in gezagsrelaties, vooral binnen de kerk.

De commissie, die op 7 april volgend jaar haar conclusies klaar moet hebben, zal bestaan uit 13 leden.

Meest gelezen