Brepoels: "De N-VA is wel pro-Europees"

N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels is geschokt, omdat Europees president Herman Van Rompuy in Terzake gisteren gezegd heeft dat hij geen enkele pro-Europese nationalistische partij kent. Ook Kamerfractieleider Jambon zegt dat Van Rompuy er naast zit.

Brepoels kan niet over wat zij "de onwetendheid" van Van Rompuy noemt. "Zijn uitspraak is manifest onjuist. In navolging van de Europese traditie van de Volksunie heeft de N-VA zich van bij haar oprichting duidelijk geprofileerd als een Vlaams-Europese partij."

"In de verkiezingscampagne van 2009 was onze slogan: "Meer Vlaanderen, meer Europa". Het was uitgerekend op initiatief van N-VA-minister Geert Bourgeois dat in 2006 het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap werd opgericht." Het is voor Brepoels dan ook "werkelijk niet te begrijpen wat Van Rompuy bezielde dergelijke onwaarheden te verkondigen".

Op 17 november organiseert de EVA-fractie in het Europees Parlement een conferentie over onafhankelijkheid in Europa. "Wij zullen Van Rompuy daarop van harte uitnodigen om zijn 'onwetendheid' wat bij te spijkeren", besluit Brepoels.

Ook de leider van de N-VA-Kamerfractie, Jan Jambon, zegt dat Van Rompuy zich vergist. Jambon verwijst naar de Schotse SNP, Plaid Cymru uit Wales en verschillende Catalaanse en Baskische nationalistische partijen die allemaal pro-Europees zijn.

Meest gelezen