Compromis over naturalisaties in commissie

Er is een compromis gevonden in de Kamercommissie naturalisaties om hangende dossiers verder af te werken. Die commissie behandelt de dossiers van mensen die de Belgische nationaliteit aanvragen. Het werk lag er stil door onenigheid

Die onenigheid was vorige week ontstaan, omdat sommige partijen aandrongen op strengere criteria en intussen alle dossiers wilden bevriezen.

Nu is er afgesproken om voorlopig voort te werken met de huidige criteria, voor zowat 4.500 dossiers die al in behandeling zijn. De 10.000 nieuwe dossiers zullen maar behandeld worden vanaf 7 december, als er een akkoord is over nieuwe criteria. Vooral N-VA, Open VLD en Vlaams Belang dringen aan op een strengere regeling.