De Wever: "Het gaat om de grote principes"

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert positief op de werkwijze die koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) voorstelt om de discussie rond een nieuwe financieringswet aan te pakken. Ook de PS reageert positief en dient een eigen voorstel in voor een financieringswet.

De Wever vindt het positief dat Vande Lanotte alle partijen heeft gevraagd een eigen financieringsmodel op tafel te leggen. "Dat zal duidelijk maken waar alle partijen naartoe willen", zegt de N-VA-voorzitter, "tot nu toe heb alleen ik dat gedaan".

De Wever zal naast het compromis dat hij als koninklijk verduidelijker heeft ingediend, ook een eigen model van de N-VA indienen. Hij mildert ook zijn kritiek op de "politieke kleur" van de Nationale Bank en het Planbureau, de instellingen die de berekeningen zullen uitvoeren.

Principes

"Het voordeel van de huidige aanpak is dat je een grote duidelijkheid hebt inzake cijfers, je gaat een aantal modellen hebben die uitgecijferd zijn", zegt De Wever. "Maar dan moet natuurlijk de grote politieke knoop worden doorgehakt die de essentie is: wat is die financiële verantwoordelijkheid, wat betekent dat voor iedereen?"

"Ik kijk vooral uit naar dat moment. Gaan we daar nu overgeraken, dan is heel veel mogelijk, of gaan we opnieuw vaststellen dat de Vlamingen, in wisselende radicaliteit, dingen vragen en dat de Franstaligen, in wisselende radicaliteit, "non" zeggen?", vraagt hij zich af.

"Het gaat niet zozeer over de cijfers, het gaat over de grote principes. Kan je een financieringsmodel maken dat meer naar het Duitse model gaat, wat een goed model is, of blijven we bij het huidige model waarbij je wordt beloond als je het slecht doet", zegt De Wever. "Is men daartoe bereid? Dat is voor mij de hamvraag en dan komt het op 200 miljoen voor mij echt niet aan."

"We zijn met heel veel scepticisme aan deze nieuwe ronde onderhandelingen begonnen, ik kan dat niet ontkennen. We draaien de knop om van scepticisme naar constructief meewerken, maar als het na een paar weken weer mislukt, dan weet ik ook niet meer wat we nog gaan doen", besluit De Wever.

BHV

De N-VA dringt ook niet langer aan om de splitsing van BHV met hoogdringendheid te behandelen in de Kamer. Eerder was al gebleken dat CD&V, de SP.A, Groen! en Open VLD die aanvraag niet zouden steunen.

"In een democratie vecht je voor je overtuiging en je ziet of je daar een meerderheid voor kan halen. Wij hebben dat niet gehaald en ik vind dat spijtig", zegt De Wever. "Ik denk dat je die twee sporen tegelijkertijd moet bewandelen. De stok achter de deur voor de Franstaligen is weg."

"Als je dan zegt, het parlement heeft nog nooit iets opgelost, dan zeg ik, onderhandelingen hebben ook nog nooit iets opgelost", stelt De Wever, die ten stelligste ontkent dat de N-VA met het dossier BHV de missie van Vande Lanotte wil ondermijnen.

Di Rupo erg positief

Ook PS-voorzitter Elio Di Rupo reageert erg positief op de werkmethode die koninklijk bemiddelaar Vande Lanotte heeft voorgesteld. De PS dient dan ook een voorstel tot wijziging van financieringswet in dat de financiële experts kunnen doorlichten.

Opvallend is dat de Franstalige socialisten in hun voorstel verschillende methoden naar voren schuiven om de gewesten meer fiscale autonomie te geven. De PS werkt dus met keuzemogelijkheden om de regio's meer fiscale inkomsten te laten verwerven. Het voorstel van de PS en de voorstellen van de andere twee Franstalige partijen CDH en Ecolo lijken in grote lijnen op elkaar.

Meest gelezen