Vande Lanotte stelt manier van werken voor

Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) heeft zijn voorstel van werkmethode aan de zeven onderhandelende partijen bezorgd. Het is de bedoeling dat de Nationale Bank en het Planbureau op 12 november een eindrapport met alle berekeningen over een nieuwe financieringswet afleveren.

Vande Lanotte vraagt de zeven partijen om hem tegen vanavond hun voorstel voor een nieuwe financieringswet te bezorgen en elk een verantwoordelijke aan te wijzen die de contacten met de Nationale Bank en het Planbureau zal onderhouden.

Die twee instanties zullen dan samen, tegen 8 november, de gevolgen van de verschillende modellen berekenen. Na aanvullend advies van een "wetenschappelijk comité" van 6 professoren (Etienne de Callatay, Paul De Grauwe, Michel Mignolet, Mathias Dewatripont, Theo Peeters en Rudi Vander Vennet) krijgen de partijen dan op 12 november het eindrapport van de Nationale Bank en het Planbureau. Op basis van dat rapport kunnen de politieke onderhandelingen beginnen.

"Positief dat we de bemiddelaar niet horen of zien"

In het Radio 1-programma "De ochtend", dus voordat ze de werkmethode van Vande Lanotte al hadden ontvangen, maakten Groen!-voorzitter Wouter Van Besien en SP.A-voorzitster Caroline Gennez al een stand van zaken op.

"Het is belangrijk dat we onze tijd nemen", zegt Van Besien. "Dat betekent niet dat we de zaken op de lange baan moeten schuiven. Maar de financiële toekomst van het land herteken je niet op één nacht. Anderzijds mogen we niet vergeten dat eens er hier een akkoord over is, de eigenlijke onderhandelingen nog moeten beginnen."

"Ik vind het positief dat we de bemiddelaar niet horen of zien in de media", zegt Gennez. "Dat is een verademing in vergelijking met de afgelopen weken." Gennez ziet ook de rust stilaan terugkeren in de cijferdiscussie over de financiële stromen in ons land. "Plots werd de discussie zodanig opgevoerd dat de cijfers symbolen werden, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Ook leek het er plots op dat nu ook al gezaghebbende instanties als het Planbureau en de Nationale Bank in vraag werden gesteld. Gelukkig lijkt men daar nu op terug te keren, want op die manier kun je iedereen gaan wantrouwen", zegt de SP.A-voorzitster.

Naast Gennez en Van Besien liet ontslagnemend staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (CDH) ook al een eerste reactie horen in "De Ochtend". "Het is goed dat we transparant te werk gaan en dat we de cijfers kunnen objectiveren", zegt hij. "Iedereen heeft hierbij te winnen. Dit is een stap in de goede richting."

Van Besien herhaalt nog eens dat de formule met de 7 partijen volgens zijn partij de enige haalbare is. "Er zijn twee mogelijkheden. Nieuwe verkiezingen wil niemand. Daarom moeten we onderhandelen met voldoende partijen om aan een tweederdemeerderheid in het parlement te komen. Open VLD grijpt elke kans aan om te zeggen dat ze niet in de regering willen. En de MR was de éérste Franstalige partij die de nota-De Wever heeft afgeschoten, dat mogen we niet vergeten."