10 Opmerkelijke Oorlogsaffiches

Tijdens de Eerste Wereldoorlog riepen tal van affiches de bevolking op om zich als oorlogsvrijwilliger aan te melden of om in te tekenen op een oorlogslening. Daarbij werd de vijand gedemoniseerd, terwijl de eigen partij een heldenstatus kreeg toebedeeld. De propagandamolen draaide op volle toeren…

De Eerste Wereldoorlog was het eerste internationale conflict waarin de propagandamolen op volle toeren draaide. De technische mogelijkheden waren nog beperkt , maar de beschikbare media, namelijk de geschreven pers , fotografie en vooral affiches werden ruimschoots ingeschakeld in de oorlogspropaganda. De oorlogvoerende partijen moesten inzake vindingrijkheid en emoties niet voor elkaar onderdoen. De meest voorkomende onderwerpen -en dat bij alle oorlogvoerende staten- waren de recrutering van vrijwilligers en de uitgifte van oorlogsleningen om de oorlogskas te spijzen.

In de beginmaanden van de oorlog speelde het thema van het ‘verkrachte België’ een doorslaggevende rol. De Britse propaganda stelde de Duitsers en hun bondgenoten steevast voor als niets ontziende barbaren, die geen enkele afspraak of geen enkele diplomatieke overeenkomst respecteerden en eeuwenoude cultuurschatten verwoestten. Later in de oorlog kwamen er nog thema’s bij als de onbeperkte duikbotenoorlog, de repressie en uitbuiting van de bezette gebieden .

lees ook