"50 of 60 banen eigenlijk verwaarloosbaar"

Bij de stad Antwerpen verdwijnen in totaal 520 voltijdse banen. Het merendeel daarvan werd al gerealiseerd via natuurlijke afvloeiingen. Dit jaar zouden er nog enkele tientallen jobs worden geschrapt.

Om de begroting onder controle te houden heeft de stad beslist om 6% te besparen op personeelskosten. Afgelopen jaar werden mensen die met pensioen gingen al niet meer vervangen, maar er is nog een inspanning nodig.

"Door een betere manier van werken doen we het dit jaar al met meer dan 400 mensen minder. Dat waren vooral mensen die met pensioen gingen en die we niet hebben vervangen", zegt schepen van Personeelszaken Marc Van Peel (CD&V).

"De banen die nu nog moeten verdwijnen, zullen wel een effect hebben op de dienstverlening. Het gaat over 50 of 60 mensen, maar op een personeelsbestand van 8.000 is dat eigenlijk verwaarloosbaar."

De vakbonden willen voorlopig niet reageren op de besparingen. Zij willen eerst meer uitleg.