"Leed slachtoffers kan niet met pensioen"

Vanuit politieke hoek wordt geschokt gereageerd op de uitlatingen van aartsbisschop André-Joseph Léonard, die vindt dat pedofiele priesters die niet meer in functie zijn, niet voor de rechter hoeven te komen. SP.A-justitiespecialist Renaat Landuyt wil de verjaring voor kindermisbruik afschaffen.

Gisteren had Léonard in het RTBF-programma "Questions à la une" verklaard dat wat hem betreft, pedofiele priesters die niet meer in functie zijn, niet voor de rechter hoeven te komen. Hen wel voor de rechter brengen, is voor Léonard "een soort van wraak".

"Het probleem is niet een wraakactie, het probleem is dat wij de slachtoffers moeten erkennen in hun leed", reageert SP.A'er Landuyt. "Ik pleit ervoor dat de monseigneur zou nadenken over het leed dat niet verjaart, het leed dat niet met pensioen kan, dat is de hoofdzorg van de maatschappij."

Volgens Landuyt zoekt de kerk voortdurend argumenten om aan te tonen dat priesters geen gewone mensen zijn, "terwijl ze zich eigenlijk gedragen als gewone misdadigers". Hij pleit er dan ook voor om de verjaring van kindermisbruik af te schaffen. Momenteel ligt die grens op 10 jaar nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden.

"Onaanvaardbaar"

De PS-Kamerleden Karine Lalieux en Valérie Déom vinden de uitspraak van Léonard "onaanvaardbaar". Volgens hen is het aan de slachtoffers om te beslissen of ze naar de rechter stappen en of ze zich willen laten erkennen als slachtoffer door de samenleving.

Lalieux en Déom veroordelen het feit dat monseigneur Léonard "opnieuw een gevoel van schuld bij de slachtoffers wil leggen en hen zo onder druk wil zetten opdat ze niet naar de rechtbank zouden stappen". Ze herinneren de aartsbisschop ook aan het principe van de scheiding tussen kerk en staat.

"Hij stelt opnieuw dader centraal"

Open VLD-Kamerleden Carina Van Cauter en Sabien Lahaye-Battheu zijn "bijzonder geschokt" door de verklaringen van Léonard. "Justitie is een kerntaak van de overheid, een kerkleider moet daar niet in tussenbeide komen", klinkt het.

"Léonard vergeet blijkbaar dat Justitie in ons land onafhankelijk is. Het is aan de rechter om te bepalen of de leeftijd van de dader al dan niet een verzachtende omstandigheid kan zijn. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat hij opnieuw de dader centraal stelt en niet de slachtoffers", zegt Carina Van Cauter.

Open VLD dient een wetsvoorstel in om de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van een minderjarige op te trekken van 10 tot 30 jaar nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden.