"Léonard wou menselijkheid in debat brengen"

"Aartsbisschop Léonard wou alleen wat menselijkheid in het debat brengen", reageert Léonards woordvoerder Jürgen Mettepenningen op de uitspraak van de aartsbisschop dat "pedofiele priesters die niet meer in functie zijn, niet meer vervolgd hoeven te worden".

Volgens Mettepenningen wil Léonard helemaal niet de indruk geven dat er geen klacht meer kan worden ingediend of dat justitie haar werk niet moet doen. "Maar hij wil alleen maar duidelijk maken dat naast het werk van justitie en naast de zorg voor het slachtoffer, geval per geval moet bekeken worden. Als het gaat om een 85-jarige geestelijke  die bedlegerig is en half dement, kan er dan soms niet wat menselijkheid getoond worden", zegt Mettepenningen in "De ochtend" op Radio 1. "Want het is toch de vraag of dit allemaal publiekelijk moet gebeuren."

"Het is natuurlijk gedurfd om te praten over menselijkheid, maar de laatste tijd zijn we geconfronteerd met een heksenjacht tegenover alles wat met pedofilie te maken heeft", aldus nog Mettepenningen, die nogmaals beklemtoont dat de uitspraak geplaatst moet worden naast eerdere oproepen van Léonard dat justitie haar werk moet doen en dat er naar de slachtoffers moet worden geluisterd.

Zou Léonard dan niet slimmer moeten zijn en eventjes helemaal niet meer praten? "Over wat slimmer is, zal ik het met hem persoonlijk hebben", besluit Mettepenningen. "Maar uiteindelijk heeft hij alleen beleefd geantwoord op een vraag en het staat hem vrij iets aan te brengen wat misschien moeilijk ligt, maar wat ook binnen de juiste context moet worden begrepen."