"Léonard zegt niets meer tot aan Kerstmis"

De woordvoerder van de aartsbisschop Léonard, Jürgen Mettepenningen, heeft in Reyers Laat op Eén aangekondigd aan dat Léonard een mediastite in acht zal nemen tot Kerstmis. CD&V-senator en professor Kerkelijk Recht Rik Torfs vraagt alle gelovigen om "afstand te nemen van Léonard".

"We zitten op dit ogenblik in een crisis", zegt Mettepenningen, verwijzend naar de vele pedofilieschandalen waarmee de kerk de jongste tijd geconfronteerd wordt. "We kunnen elke commotie missen. Daarom is een mediastilte belangrijk. Zo kunnen we ons ten volle concentreren op de crisis."

Mettepenningen ontkent dat de mediastilte er komt uit onvrede met de pers, Léonard had aangegeven misbegrepen te zijn. "Het is niet uit onvrede, eerder om ons te kunnen concentreren op wat nodig is."

"Afstand nemen van Léonard"

Professor Kerkelijk Recht en CD&V-senator Rik Torfs vindt dat de gelovigen in ons land een signaal moeten geven om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de denkbeelden van aartsbisschop Léonard.

"Er zou misschien een petitie moeten uitgaan van het Interdiocesaans Pastoraal Beraad of een andere vertegenwoordigende instantie die zegt: dit kan niet meer, de kerk van Léonard is niet de enige kerk", zegt Torfs (foto).

Léonard heeft gisteren opnieuw uitspraken gedaan die heel wat controverse hebben uitgelokt. Hij pleitte ervoor om hoogbejaarde priesters die misbruik pleegden en die nu geen functie meer hebben, met rust te laten.

Torfs vindt dat Leonard het deze keer wel  zeer ver drijft.  "Zijn uitspraken hebben niets te maken met de leer van de kerk, ik weet niet waarom hij zich met dit soort zaken bemoeit."

"Ik denk dat Léonard eigenlijk van mening is dat hij een grote boodschap heeft uit de dragen en dat alles daarvoor moet wijken. De perceptie en de receptie van bepaalde ideeën maakt blijkbaar niets uit, de waarheid boven alles", zegt Torfs.

Léonard is niet het gezicht van de kerk

"Het is belangrijk dat wij aan de mensen in Vlaanderen duidelijk maken: de kerk is niet de aartsbisschop van Mechelen, die bovendien ook niet in andere bisdommen bevoegd is. De aartsbisschop spreekt niet namens ons en we hebben hem niet gewild. Wij willen niet met dit soort houding en uitspraken of gedachtengoed worden geassocieerd, dit is niet het katholieke gedachtengoed van Vlaanderen en ook niet het gedachtengoed van de katholieke kerk in het algemeen", aldus Torfs.

'Ik vind dat wij duidelijk afstand mogen nemen. Het is niet leuk om telkens, ook in de publieke opinie, geassocieerd te worden als katholiek met dat soort uitspraken", zegt Torfs. "Léonard is alleen aartsbisschop van Mechelen-Brussel, hij doet rare uitspraken op een onaanvaardbare manier en hij mag niét het gezicht van de katholieke kerk in België zijn, ik vind dat hij dat recht niet heeft, zeker als hij dat soort uitspraken doet", besluit Torfs.