"Regering moet voor extra opvang zorgen"

Op het Poulaertplein in het centrum van Brussel hebben enkele honderden mensen het tekort aan opvang voor asielzoekers aangeklaagd. De actievoerders eisen dat de regering voor extra opvang zorgt.

"De 2.000 extra plaatsen in kazernes als noodopvang is prima, maar 6.000 asielzoekers op straat, dat wil zeggen dat er extra opvangplaatsen nodig zijn en daar moet de regering voor zorgen", aldus Els Keytsman van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De Orde van Advocaten weerlegt dat zij de crisis mee veroorzaken door asielzoekers te laten procederen. "De overheid moet voor oplossingen zorgen. Als de overheid het probleem zou oplossen, zouden wij ons werk niet moeten doen", meldt advocaat Ivo Flachet.

Volgens de actievoerders moet de overheid een spreidingsplan uitwerken, zodat de asielzoekers verspreid over alle gemeenten in België kunnen worden.