"Weinig menselijk dat zorg voor dader primeert"

De uitspraak van aartsbisschop Léonard -die vindt dat oude pedofiele priesters niet meer vervolgd hoeven te worden- doet veel stof opwaaien. Advocaat Christine Mussche, die enkele slachtoffers van misbruik in de kerk verdedigt, vindt het onbegrijpelijk dat de zorg voor de dader nog altijd primeert. Volgens de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk "wil de kerk haar eigen schuld en rol nog altijd niet besproken zien".

"De kerk laat de slachtoffers eens te meer in de kou staan", reageert meester Mussche (foto) op de uitlatingen van Léonard. "Ik begrijp nog altijd niet die eigen logica: Léonard zegt dat het weinig menselijk is om oude priesters nog te vervolgen, maar ik denk dat het weinig menselijk is dat men na de voorbije maanden nog steeds vooral spreekt over de zorg voor de dader."

In tegenstelling tot wat Léonard beweert, zijn de meeste slachtoffers volgens Mussche wél vragende partij om erkend te worden door een officiële instantie, zoals het gerecht. "Het is trouwens zo dat zaken van misbruik concreet dienen beoordeeld te worden op de enige plaats waar dat echt kan, en dat is voor de rechtbank."

Dat Léonard er het nut niet van inziet dat "een priester van 85 jaar oud nu ineens aan de schandpaal genageld wordt", vindt Mussche onbegrijpelijk. "Als een priester aan de schandpaal moet omdat een slachtoffer erkend wil worden, dan is dat een gevolg van de feiten die hij gepleegd heeft en dat zijn misdrijven", vindt de advocaat. "En de beoordeling van misdrijven moet gebeuren door een strafrechtbank. Dat is trouwens zo voor alle mensen."

"Kerk wil eigen rol en schuld niet besproken zien"

Volgens de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk zijn de "kwetsende uitspraken" van Léonard (foto) "een zoveelste aanwijzing dat de kerk nog steeds haar eigen rol en schuld niet besproken wil zien".

"De kerk heeft het voortdurend over begrip en luisteren, maar ze stelt alles in het werk om de rechtsgang van de slachtoffers te beletten", klinkt het bij de Werkgroep. De Werkgroep sluit zich aan bij de mening dat het niet aan de kerk, maar aan de rechtbanken is om over de verjaring te beslissen.