Groen voorstel voor nieuwe financieringswet

De partijen Groen! en Ecolo hebben een gemeenschappelijk voorstel van financieringswet uitgewerkt. Voor het eerst zijn twee partijen het dus over de taalgrens heen eensgeraakt.

Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A, foto) had de zeven partijen rond de tafel eerder uitgenodigd om met voorstellen over de brug te komen inzake de financiële aspecten van de staatshervorming.

Groen! en de Franstalige tegenhanger Ecolo hebben nu samen een voorstel uitgewerkt en overhandigd aan Vande Lanotte. Samen stellen de partijen voor om de drie gewesten meer fiscale autonomie te geven.

Zo zouden Vlaanderen, Wallonië en Brussel zelf verantwoordelijk worden voor minstens de helft van de eigen inkomsten.

Het is uitzonderlijk dat partijen over de taalgrens heen tot hetzelfde voorstel komen voor een zo heikel punt op de onderhandelingen over de hervorming van de staat. Die hebben tot nu toe zwaar gewogen op de vorming van een nieuwe regering.

Met hun gemeenschappelijk compromisvoorstel willen Jean-Michel Javaux (Ecolo) en Wouter Van Besien (Groen!) aantonen dat ze de polarisering in het land wel degelijk kunnen overstijgen.