Vakbonden vragen Schauvliege om overleg

De drie grote vakbonden hebben zich voor het eerst gemengd in het debat over het plan van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) om de kunstinstellingen te hervormen. Ze vragen dringend overleg met de instellingen die de minister wil laten samenwerken.

"Wij zijn bereid om te praten over het plan, maar betreuren dat er tot nog toe geen echt overleg geweest is over wat nu op tafel ligt. Dit wordt door het betrokken personeel als een kaakslag ervaren", zeggen de bonden in een mededeling.

Naast klachten over een gebrek aan overleg, merkten de vakbonden tijdens gesprekken met de betrokken instellingen ook dat gevoel leeft "dat er een gebrek aan kennis over het veld spreekt uit sommige zaken die in het plan worden voorgesteld". De vakbonden stellen ook vragen bij de timing van het plan.