Vlaams inspectiedecreet vernietigd

De inspectie in de Franstalige scholen in de Vlaamse faciliteitengemeenten wordt opnieuw een bevoegdheid van de Franse Gemeenschap. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist. Het Hof vernietigde het Vlaams inspectiedecreet van vorig jaar.

Dat decreet maakte van de taal- en pedagogische inspectie in de faciliteitengemeenten een Vlaamse bevoegdheid. Maar volgens het Hof wordt de bijzondere wet van juli 1971, die bepaalt dat de inspecties in de betrokken scholen een zaak zijn van de Franse Gemeenschap, niet in vraag gesteld door de grondwetsherziening van 1988.

In zijn arrest verwijst het Hof ook naar het ontbreken van een overgangsperiode waarin de Franstalige scholen aan de Vlaamse regering een afwijking kunnen vragen om de leerplannen van de Franse Gemeenschap te kunnen toepassen.

De Franstalige partijen en de minister van Leerplichtonderwijs in de Franse Gemeenschap reageren tevreden op het arrest van het Hof.  Zij concluderen dat de aanpassing van de inspectieregels voor de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten moet gebeuren via een akkoord tussen de gemeenschappen.