"Nood aan een permanent crisismechanisme"

De tweedaagse herfst-top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel is afgelopen. Er is eensgezindheid bereikt over het installeren van een permanent systeem om crisissen zoals die in Griekenland aan te pakken. Hoe dat in de praktijk zal werken, moet Europees president Herman Van Rompuy uitzoeken.

Van Rompuy is erg blij dat er een permanent controlesysteem op de begrotingsdiscipline van elk land komt. "De afwezigheid van een crisismechanisme had de eurozone bijna de das omgedaan", zegt Van Rompuy.  "De staatshoofden en regeringsleiders zijn het eens over de nood aan een permanent crisismechanisme."

Hoe dat permanent crisismechanisme eruit moet zien en welke maatregelen er daartoe moeten worden genomen, moet Van Rompuy nu gaan uitzoeken. Dat heeft premier Yves Leterme (CD&V) bevestigd. "Ik denk dat er een akkoord is dat men gaat kijken op welke manier het verdrag (Verdrag van Lissabon, nvdr.) kan worden aangepast om tegemoet te komen aan de bezwaren van het Grondwettelijk Hof. Er wordt ook gewerkt aan een crisismechanisme waarvan de grote lijnen moeten worden voorgelegd op de Raad van december."

Die aanpassingen aan het Verdrag van Lissabon zullen volgens Leterme niet fundamenteel zijn, om te vermijden dat er weer een hele nieuwe en complexe procedure met ratificeringen en referenda moet worden opgestart.

"Er is ook een standpunt rond het budget", zegt Leterme, "namelijk dat we heel voorzichtig moeten zijn en dat we een oproep doen aan het Europees Parlement om rekening te houden met de moeilijke budgettaire situatie." Gisteren had de Britse premier David Cameron zich verzet tegen een stijging van de EU-begroting met 6 procent.