Akkoord op biodiversiteitstop in Nagoya

Op de VN-top rond biodiversiteit in het Japanse Nagoya hebben ruim 190 landen een globaal akkoord bereikt om het verdwijnen van plant- en diersoorten een halt toe te roepen. Er zijn 20 actiepunten overeengekomen.

Soorten verdwijnen op dit moment aan een snelheid die duizend keer hoger ligt dan het natuurlijke tempo, waarschuwde de VN deze week nog. Bovendien is een op de vier zoogdieren, een op de acht vogels en een op de drie amfibieën met uitsterven bedreigd.

Twintig overeengekomen actiepunten zouden die situatie nu moeten omkeren, onder meer via het uitbreiden van beschermde gebieden en het tegengaan van ontbossing.

De doelstellingen kwamen er wel niet zonder slag of stoot. Iedereen is immers wel overtuigd van het belang van biodiversiteit, maar economische belangen zetten vaak nog een rem op concrete actie.

Zo was er lang een discussie tussen westerse landen en ontwikkelingslanden over de zogenaamde genetische rijkdommen. Ontwikkelingslanden willen delen in de winst die buitenlandse bedrijven maken door hun kostbare planten te verwerken. Na lang praten is daarover een akkoord bereikt.

Of het nieuwe akkoord het tij kan doen keren, zal de toekomst moeten uitwijzen. Het akkoord is in elk geval wel een opsteker voor de VN, na de geflopte klimaattop vorig jaar in Kopenhagen.

"Overleg werkt"

Vlaams minister en hoofd van de Belgische delegatie Joke Schauvliege (CD&V) is erg tevreden met het akkoord en ziet het als "een grote opsteker" in de strijd om het behoud van biodiversiteit én voor de aankomende klimaattop eind dit jaar in Cancún.

"Hier is bewezen dat het multilaterale niveau van onderhandelen nog werkt", zegt Schauvliege. "Iedereen was een beetje down na Kopenhagen, waar het niet goed lukte. Nu gelooft men weer meer in dit type onderhandelingen", aldus Schauvliege.