Boerenbond tegen strengere mestnormen

De Boerenbond laat in een brief aan Vlaams minister van Milieu Joke Schauliege weten niet akkoord te gaan met de nieuwe Vlaamse voorstellen inzake het mestactieplan. Die ondermijnen de leefbaarheid van de landbouwbedrijven, vindt de bond.

Vlaanderen kreeg onlangs van de Europese Commissie te horen dat de strengere maatregelen die Vaanderen met de landbouworganisaties was overeengekomen, onvoldoende zijn.  De Vlaamse regering werkt daarom aan nieuwe voorstellen, maar die worden door de Boerenbond afgewezen.

"De strengere normen hebben een aanzienlijk kostprijsverhogend effect", aldus Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche.

Zo zal de verlaging van bemestingsnormen voor zandgronden resulteren in een opbrengstdaling voor teelten als groenten en gras-maïs. De nieuwe regeling van reststikstofnormen voor grasland zal er mogelijk toe leiden dat de runderen op stal moeten blijven en de Boerenbond is ook tegen een bemestingsverbod bij overschrijding van de nitraatnorm.

De Boerenbond is zwaar ontgoocheld over het neen van de Europese Commissie. "Doordat het dossier van het mestactieplan in handen is van de EU-commissaris van leefmilieu wordt uitsluitend gefocust op de ecologische benadering en dat is onaanvaardbaar. Als Europa zijn inwoners wil blijven voeden, dan mag het beleid de leefbaarheid van onze Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven niet onderuithalen", aldus de landbouworganisatie.