Leterme: "Een storm in een glas water"

Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V, foto) erkent dat er een fout is gebeurd bij het opnemen van niet-verbeurdverklaard geld in de begroting van 2009. "Maar geen enkele belastingbetaler is hierdoor geld kwijt", zegt hij.

De regering heeft onterecht crimineel geld gebruikt om het gat in de begroting van vorig jaar dicht te rijden. Het gaat om 115 miljoen euro die voorlopig in beslag genomen was in afwachting van een gerechtelijke uitspraak. Zolang een rechter misdaadgeld niet verbeurdverklaart, kan de staat er geen aanspraak op maken.

Maar er is discussie ontstaan: gaat het om een foute boeking bij de Deposito- en Consignatiekas, of is er een duidelijke opdracht van de regering-Leterme I gekomen om het geld door te storten?

Premier Leterme relativeert. "Er is alleen discussie over een verrekening in de boekhouding", geeft hij toe. Hij benadrukt wel dat "noch de belastingbetaler, noch de staat" geld kwijt is. "Bovendien bezwaart dit in geen geval de begroting voor 2010 en 2011", relativeert de premier. "Dit is een storm in een glas water."

"Als een rechter een som geld verbeurdverklaart, dan is het al bijna 200 jaar zo dat dat geld naar de staat gaat", zegt Leterme. Over de 115 miljoen uit de begroting van 2009 was er evenwel nog geen uitspraak van de rechter, en daar knelt het schoentje.

"Geen begrotingstruc, maar foute boeking"

Ook ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V, foto) erkent dat er onterecht misdaadgeld werd overgeheveld naar de schatkist voor de begroting van 2009. Hij heeft zijn collega van Financiën Didier Reynders (MR) gevraagd om het geld terug te storten.

"Het gaat louter om een technisch probleem, een foute boeking bij de Deposito- en Consignatiekas", zegt De Clerck in "De ochtend" op Radio 1. "Hier is geen sprake van fraude of van verrijking en ik weiger ook om te spreken over een truc om de begroting op te smukken", zegt hij. "Het gaat om overheidsgeld. Ik heb Financiën gevraagd om het geld terug te storten aan de Deposito- en Consignatiekas en ik ga ervan uit dat dat ook zal gebeuren."

De Clerck zegt ook dat het recente ontslag van de directeur van het COIV niets te maken heeft met de kwestie. Al geeft hij wel toe dat die "weigerde om het geld over te maken". Overigens was niet De Clerck, maar zijn partijgenoot Jo Vandeurzen de minister van Justitie in de regering-Leterme I.