Regering gebruikte misdaadgeld in begroting 2009

De regering heeft onterecht crimineel geld gebruikt om het gat in de begroting van vorig jaar dicht te rijden. Dat schrijft de krant De Tijd. Het gaat om 115 miljoen euro die voorlopig in beslag genomen was in afwachting van een gerechtelijke uitspraak.

In 2008, in volle financiële crisis, moest de regering-Leterme I de begroting voor 2009 opstellen. Daarbij moesten de ministers bij alle departementen op zoek naar inkomsten die het dreigende tekort zouden kunnen temperen.

Zo kwam de regering ook terecht bij het centrale orgaan dat in beslag genomen geld bewaart en belegt, het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV). Zo'n 115 miljoen euro van dat geld zou moeten doorvloeien naar de schatkist. Maar volgens De Tijd was dat geld afkomstig van inbeslagnames die al gebeurd waren in afwachting van een gerechtelijke uitspraak. Dat betekent dat de staat er nog geen definitieve aanspraak op kon maken.

Toch drong de regering aan en het geld werd overgeschreven, net voor het einde van 2009. Dat was niet naar de zin van de topman van het COIV. Die man werd overigens deze maand nog door de huidige minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) aan de kant geschoven. Overigens was niet De Clerck, maar zijn partijgenoot Jo Vandeurzen de minister van Justitie in de regering-Leterme I.

Volgens het Rekenhof was de operatie illegaal.