Rondas: de Belgische Franc-Tireurs en de Duitse represailles

Rondas vertelt een verhaal over de Belgische zogenaamde franc-tireurs: een oorlogspsychose bij de Duitse militairen die beweerden dat de Belgische burgerbevolking op grote schaal aan de oorlog deelnam door Duitse soldaten te beschieten.

Als gevolg daarvan werden zware represailles getroffen tegen onder meer de Leuvense burgerbevolking en die leidden ook tot de brand van de bibliotheek van Leuven. De gebeurtenissen worden in de context geplaatst van de wapenstilstand, het verdrag van Versailles, en de herstelbetalingen.

lees ook