Staking cipiers nog niet helemaal afgelopen

In de gevangenis van Brugge is de staking nog niet helemaal afgelopen. De vakbonden hebben het voorakkoord verdedigd dat ze gisteren hadden bereikt met minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) maar het wantrouwen bij de cipiers blijft groot.

Het ongenoegen en wantrouwen bij veel cipiers in de Brugse gevangenis blijft groot. Dat bleek vanmiddag aan de poort waar discussie ontstond toen de vakbondsvertegenwoordigers het voorakkoord toelichtten. Voor veel stakers zijn er nog te weinig garanties op voldoende veiligheid. Ze vrezen dat twaalf dagen staking uiteindelijk niets concreet zal hebben opgeleverd en dat het personeelstekort op de werkvloer zal blijven aanslepen.

Na een rondvraag bleek het enthousiasme voor het voorakkoord niet overweldigend en het ongenoegen nog groot. De vakbondsmensen overwogen een schriftelijke stemming. Die is er niet gekomen na het telefoontje met de vakbondsleiding.

Minstens één afdeling is al opnieuw volledig operationeel. Veel cipiers hervatten na de mededeling het werk, anderen keerden gelaten huiswaarts. De vakbonden erkennen de staking niet meer en ten laatste maandagmorgen wordt geen stakingsgeld meer uitbetaald.

"Overbevolking veel erger"

Gino Hoppe van de  socialistische vakbond ACOD heeft geen hoge pet op van de directeurs, die erop wijzen dat het akkoord de veiligheid in de gevangenissen in het gedrang brengt. Volgens de vakbonden heeft de overbevolking in de Belgische gevangenissen een veel grotere impact op de veiligheid. "Wij hebben ook rechten, en die moeten worden gerespecteerd."

Ook minister van Justitie Stefaan De Clerck is het niet helemaal eens met de gevangenisdirecteurs. "Ik heb veel begrip voor hun zorg voor de gedetineerden, maar tegelijkertijd moet ik ervoor zorgen dat gevangenissen open blijven en dat sociaal overleg tot een werkbaar model kan leiden", zegt De Clerck. Op lange termijn wil hij het met de directeurs nog hebben over de werkorganisatie in de gevangenissen en hoeveel mensen daarvoor nodig zijn.

Meest gelezen