Verenigde Naties wijzen ons land met de vinger

Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft in zijn laatste rapport opnieuw kritiek op de taalvoorwaarden die sommige Vlaamse gemeenten opleggen.

Het commissariaat heeft problemen met de verplichting om Nederlands te leren of te kennen om een huis of een stuk grond te kunnen kopen of om een politiek mandaat te kunnen uitoefenen. Volgens het commissariaat zet deze verplichting de deur open voor discriminatie.

De VN wijst ons land ook terecht voor onder andere de overbevolking in de gevangenissen en het "soms overmatig gebruik van geweld door de politie".