Binnenkort kilometerheffing en wegenvignet?

De Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen willen voor het einde van het jaar een samenwerkingsakkoord afsluiten over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens. Dat hebben de ministers-presidenten van de drie gewesten afgesproken.
(archieffoto)

Om de kosten voor de aanleg en het onderhoud van wegen door te rekenen aan de gebruikers, wil de Vlaamse regering tegen 2013 een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens. Vlaanderen wou dat samen doen met Wallonië en Brussel én met Nederland. De nieuwe Nederlandse regering ziet de heffing echter niet meer zitten. De Waalse regering wil eventueel meestappen in de kilometerheffing voor trucks, maar is in de eerste plaats voorstander van een wegenvignet voor personenwagens.

De ministers-presidenten Kris Peeters (CD&V), Rudy Demotte (PS) en Charles Picqué (PS) hebben vandaag over de kwestie overlegd op het kabinet-Peeters. Ze spraken af om te proberen voor het einde van het jaar een samenwerkingsakkoord af te sluiten over een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens. "Voor het einde van het jaar moet duidelijk zijn of dat mogelijk is", zei Peeters achteraf. "Maar er is pas een akkoord als er een akkoord is over alles".

Heffing en vignet kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden ingevoerd. De specialisten die de zaken de komende weken uitklaren, zullen het ook eens moeten worden over een systeem om de inkomsten te verdelen. Het Brussels gewest dreigt als kleinste heel wat inkomsten mis te lopen. Waals minister-president Demotte opperde de piste dat Vlaanderen en Wallonië een deel van hun inkomsten aan Brussel afstaan. In elk geval is afgesproken om met de specifieke situatie van Brussel rekening te houden.

Om alle punten uit te klaren, zal een werkgroep opgericht worden.