Boerenbond: “Erken watersnood als ramp”

De Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat hebben gevraagd om de overvloedige regen van het weekend te erkennen als ramp. De landbouw heeft veel schade geleden door de watersnood. Als die erkend wordt als ramp kunnen de boeren een schadevergoeding krijgen uit het rampenfonds.

Door het natte weer in september en oktober liep de oogst dit najaar vertraging op. De zondvloed van afgelopen weekend heeft veel van de niet-geoogste percelen nu helemaal vernield. Als de overvloedige regen als ramp erkend wordt, kunnen landbouwers een schadevergoeding krijgen uit het rampenfonds. In elk geval kunnen ze zich nu al richten tot de gemeentelijke schattingscommissies om de schade op te meten. Dat is belangrijk om de geleden schade later te kunnen inbrengen bij de belastingaangifte.

Vooral voor de niet-geoogste aardappelen is de situatie dramatisch. De aardappelprijs zal daardoor echter niet sterk worden beïnvloed, zegt Anne-Marie Vangeenberghe van de Boerenbond: "Een stijging van de aardappelprijs werd al vroeger voorspeld. De regen van het weekend zal dat hoogstens wat versterken." Volgens het Algemeen Boerensyndicaat was vijf procent van de aardappelen vorige week nog niet geoogst.

Naast de schade op de velden is er heel wat bedrijfsschade, zegt het Algemeen Boerensyndicaat. Het gaat dan over overstroomde stallen, volgelopen mestputten en ondergelopen aardappelloodsen en voedersilo's. Voor die schade kunnen ze hun verzekering aanspreken, voor de schade aan de gewassen niet.