Experts klaar met berekening financieringswet

De zeven onderhandelende partijen krijgen vandaag de berekening van hun eigen voorstel voor een nieuwe financieringswet. Experts van de Nationale Bank en het Planbureau hebben die voorstellen becijferd. Morgen gaat koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) naar de koning.

Na de benoeming van Vande Lanotte tot koninklijk bemiddelaar, bogen de Nationale Bank en het Planbureau zich over de voorstellen voor een nieuwe financieringswet van de zeven partijen die betrokken waren bij de onderhandelingen over een staatshervorming. Die berekeningen kwamen tot stand in de nasleep van de discussie over het compromisvoorstel van toenmalig Koninklijk Verduidelijker Bart De Wever (N-VA), dat door de Franstaligen werd afgewezen.

Zes professoren hebben de afgelopen week dat rapport doorgenomen. Hun opdracht was om eventuele bemerkingen bij het geleverde werk te formuleren. De experts, onder wie hoogleraar economie Paul De Grauwe, legden geen verklaringen af over de inhoud van hun werk. De bedoeling van Vande lanotte is om een objectief kader te creëren met alle cijfers, zodat er een einde komt aan de discussies tussen Vlamingen en Franstaligen over welke regio's het meeste baat zouden hebben bij een nieuwe financieringswet.

Deze voormiddag hebben de zes professoren op de zetel van de Nationale Bank hun laatste licht nog eens laten schijnen over het rapport van de Nationale Bank en het Planbureau. In de namiddag krijgen de partijen de berekening van hun voorstel in de bus. Morgen stelt Vande Lanotte zijn rapport  voor aan de koning.