Openbaar ministerie messcherp voor Brink's

Het openbaar ministerie adviseert de rechtbank van Koophandel om geldkoerier Brink's niet failliet te verklaren. Brink's vraagt volgens de procureur een faillissement aan op valse en verkeerde gronden. De vakbonden reageerden alvast opgelucht.

Het openbaar ministerie wil dat de rechtbank eerst nagaat of het bedrijf toch niet kan voortwerken. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank een vonnis velt.

De teneur van het advies van de procureur des konings was scherp. Hij sprak van een "sterfhuisconstructie", een aanvraag tot faillissement gebaseerd op valse grond. Een faillissement van Brink's zou voortijdig én een geval van misbruik van de wetgeving zijn. De aanvraag is volgens het openbaar ministerie bijgevolg niet ontvankelijk en ongegrond.

De procureur betreurde de "fraude tegen de wet op het faillissement" en "de instrumentalisering van de rechtbank in een poging een intern sociaal conflict weg te werken". Hij sprak van inbreuken op de wetgeving omtrent faillissement, verduistering en witwassing.

Zo luidde het in het advies dat Brink's Belgium de meest rendabele activiteit, transport van diamant, van de hand deed via een interne groepstransactie, maar die niet compenseerde in de boekhouding. Bij de aanvraag van het faillissement vrijdag was er sprake van 14 miljoen euro schuld.

De procureur stelde ook vast dat het bedrijf de betalingen niet opgeschort heeft en dat sommige schuldeisers nog steeds factureren of hun geld terugvorderen. De voorwaarden voor een faillissement zijn daarom momenteel niet aanwezig, luidde het. Verder stelde het  openbaar ministerie ook fouten vast. Zo werden onder meer de boeken van 2009 niet neergelegd en gaven de advocaten van het bedrijf te weinig informatie over het verlies van eigen middelen.

Vakbonden reageren opgelucht

De rechtbank zal nu de aanvraag bestuderen. Een datum van uitspraak is er nog niet, maar de voorzitster zei zich bewust te zijn van de dringendheid van de situatie.

De socialistische vakbond BBTK reageert nu al opgelucht. "Dit is wat we altijd gezegd hebben", zegt Anita Van Hoof van de socialistische bediendevakbond BBTK "Ze willen Brink's België failliet laten gaan en alle opzegvergoedingen laten betalen via het sluitingsfonds om dan door te starten via Brink's Diamond & Jewelry." Dat dochterbedrijf heeft vrijdag een tijdelijke licentie gekregen voor waardetransport.

Marc Geerinck van het ACV waarschuwt er intussen voor dat er alleen over de voortzetting van de activiteiten bij Brink's kan worden gepraat als de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden behouden blijven, inclusief het bediendenstatuut.

Buitengewone ondernemingsraad

Ondertussen raakte bekend dat de rechtbank Alain Zenner en Gérard Delvaux aangesteld heeft als voorlopige bewindvoerders: zij nemen het bestuur van het bedrijf dus tijdelijk over. De griffie van de Brusselse rechtbank van koophandel bevestigt het nieuws.

Voormalig MR-staatssecretaris Zenner is onder meer bekend als de curator van het ter ziele gegane staalbedrijf Forges De Clabecq. De vakbonden blijven intussen de verschillende vestigingen van Brink's blokkeren.

Zenner ontmoet de vakbondssecretarissen en syndicale leden van de ondernemingsraad om 16 uur op zijn advocatenkantoor in Ophain. Het gaat om een buitengewone ondernemingsraad.