Realisme maar ook hoop bij start IPA-overleg

De vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn begonnen aan hun tweejaarlijkse sociaal overleg. De onderhandelingen moeten een zogenoemd Interprofessioneel Akkoord opleveren. Op tafel liggen aartsmoeilijke thema's, maar beide partijen willen tegen eind 2010 een akkoord.
De eerste dag van het overleg vindt plaats bij het Verbond van Belgische Ondernemingen in Brussel.

Om de twee jaar komen de vakbonden en de werkgeversorganisaties bijeen voor het interprofessioneel overleg. Daarin werken ze een Interprofessioneel Akkoord uit. Dat is een raamakkoord voor de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar in de verschillende sectoren en bedrijven.

Dit jaar moeten er enkele moeilijke knopen worden doorgehakt, waaronder de lonen. De meningen daarover lopen uiteen. De werkgeversorganisaties willen niet dat de loonkosten nog stijgen en pleiten voor loonmatiging. Ze willen ook praten over het automatische indexeringsmechanisme (bij inflatie stijgen ook de lonen).

De vakbonden lijken in te zien dat er amper ruimte is voor loonsverhogingen, maar menen wel dat er in bepaalde sectoren zeker ruimte voor is, vooral in 2012. Aan het indexeringsmechanisme mag volgens hen dan weer niet worden geraakt.

Een ander thema dat mogelijk op de onderhandelingstafel komt, is het eenheidsstatuut, door de malaise bij Brink's weer brandend actueel. De vakbonden zijn vragende partij om het statuut van arbeiders en dat van bedienden gelijk te schakelen. Arbeiders kosten minder aan de werkgever bij ziekte en ontslag. Volgens de vakbonden is dat verschil niet meer van deze tijd en moet het dringend worden weggewerkt.