Turtelboom: "We waren goed voorbereid"

Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) zegt dat ondanks de vele natte voeten de hulpdiensten goed voorbereid waren op de watersnood. Ze wijst verder op de enorme versnippering van de bevoegdheden en pleit voor een eenvoudig aangifteformulier na de waterschade.

"We waren zeer goed voorbereid door onder andere de weervoorspellers van Vlaanderen die gezegd hadden dat dit er zat aan te komen", zegt Turtelboom in "De ochtend" op Radio1.

"De brandweerdiensten en Civiele Bescherming waren maximaal voorbereid. Zandzakjes werden al gevuld en zwaar materiaal werd klaargezet en al naar de plaatsen gebracht waar het nodig is. Ik denk dat dat goed verlopen is, maar het blijft natuurlijk crisisopvang."

Maar Turtelboom ziet ook de catastrofe die het noodweer heeft aangericht. "Hoe goed je ook voorbereid bent, op het einde van de rit zit je wel met je voeten in het water en heb je wel ontzettend veel schade. Ik wil ook de hand in eigen boezem steken, ook al waren we goed voorbereid", zegt Turtelboom.

"Versnippering van bevoegdheden is enorm"

"Vaak contacteren we bijvoorbeeld aannemers om zwaar materieel te leveren en water weg te pompen pas op het laatste moment. Misschien kunnen we ook eens een lijst opmaken waarop staat wie welk materiaal voor handen heeft en dat we dat dan ook sneller kunnen inschakelen."

"We zullen zeker een goede analyse moeten maken om te kijken hoe we dit nog beter kunnen aanpakken", zegt Turtelboom en de minister doet ook al een eerste poging. "Zo merk je bijvoorbeeld dat er wel een integrale aanpak is van het probleem, maar de versnippering van de bevoegdheden is enorm. Een tijd geleden heb ik al gepleit voor een onafhankelijke veiligheidsraad zoals die in Nederland bestaat en die het proces vanaf preventie tot crisisbeheer eens doorlicht en kijkt hoe we het nog beter kunnen doen."

De minister ziet ook dat de vruchten worden geplukt van de investeringen. "We merken bijvoorbeeld dat de opleiding crisisbeheer die wij al een tijdje organiseren voor de brandweer echt goede vruchten afwerpt en dat er veel meer samengewerkt wordt."

Een eenvoudig schadeformulier

Nu het water stilaan wegtrekt, kunnen de slachtoffers beginnen te denken aan de aangifte van hun schade. Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom wil samen met de verzekeringssector een eenvoudig schadeformulier opstellen om de aangifte te vergemakkelijken.

"Ik denk dat het goed is dat we samen een heel eenvoudige simpele checklist maken zodanig dat we het zo makkelijk en gebruiksvriendelijk kunnen maken voor de mensen en zo snel mogelijk de schadedossiers kunnen afhandelen", aldus Turtelboom.