Uitstroom van 293 voltijdse jobs bij VRT

Meer dan voldoende medewerkers zijn ingegaan op de vrijwillige uitstapmaatregelen die onderdeel uitmaken van het besparingsplan van de VRT. De openbare omroep realiseert met die maatregelen een uitstroom van 293 voltijdse jobs.

Volgens het besparingsplan werd een vrijwillige afvloeiing beoogd van 279 voltijdse jobs. De afgelopen maanden konden VRT-medewerkers intekenen op verschillende uitstapmaatregelen.

Nu de resultaten bekend zijn, blijkt dat bij de directie Productie de uitstroom hoger is dan vooropgesteld. Productie moest het met 8 procent minder mensen doen, maar in totaal stapt 10,3 procent uit. Bij de andere afdelingen moest 18 procent worden gehaald, maar dat is uiteindelijk 14,3 procent geworden.

De directie zal nu de knelpunten voor alle afdelingen in kaart brengen en oplossingen uitwerken. Om de onevenwichten op te lossen die de uitstroom teweeg zal brengen, zal er met mensen worden geschoven over de directies heen. Er zullen ook nieuwe mensen worden aangetrokken. Het besparingsplan maakt immers een beperkte instroom van nieuwe medewerkers mogelijk.