Verzamel voldoende "bewijsmateriaal"

Als alles opgeruimd is, wacht de duizenden slachtoffers van de overstromingen een nieuwe klus: het invullen van de verzekeringsformulieren. Neem voldoende foto's, ook bij twijfelgevallen, is een van de meest gehoorde tips. Ook preventief denken aan schade die pas later aan het licht komt, kan latere problemen voorkomen.

Het belangrijkste is om de schade goed in kaart te brengen. Het komt erop aan om voldoende foto's te nemen en de verzekeringsmaatschappijen facturen of een bestek aan te bieden.

Wie geen foto's heeft van toen de watersnood het hoogst was, maakt het best foto's waarop duidelijk te zien is tot hoe hoog het water is gekomen, zegt Wauthier Robyns, de woordvoerder van de verzekeringsmaatschappijen, in "Peeters & Pichal" op Radio 1.

Het komt erop aan "alle mogelijke elementen te verzamelen die dienstig kunnen zijn voor de schaderegeling" en goed bij te houden wat er precies verloren is gegaan.

Bijstand gaat soms verder dan u denkt

Robyns wijst erop dat steeds meer contracten bepalen dat er al meteen financiële hulp kan worden geboden om de hoogste nood te verhelpen. Het gaat om tijdelijk onderkomen vinden, onderdak voor meubilair dat tijdelijk moet worden opgeslagen of zelfs de opvang van huisdieren. Ook de huur van een heteluchtkanon om de getroffen ruimtes te laten drogen kan erin vervat zitten.

Wat in de verzekering precies omvat is, staat meestal in de rubriek "bijstand of assistance" aan het einde van de brandverzekeringspolis. De klanten kunnen dat zelf checken in hun polis, en voor meer informatie kunnen zij ook terecht bij de makelaar.

Wat als de schade later groter blijkt uit te vallen?

Het kan ook zijn dat mensen geen schade hebben, maar dat die misschien pas later aan het licht zal komen, bijvoorbeeld bij een kleinere hoeveelheid water in de kelder.

Mensen die vermoedens in die zin hebben, nemen best preventief al eens contact op met de verzekering, zegt Robyns, om achteraf problemen te vermijden. Er zal dan later wel een controle aan te pas komen. Wie dus een kleine hoeveelheid water in de kelder heeft zonder zichtbare schade, kan dus toch al initiatief nemen. "Dat kan geen kwaad", aldus Robyns.

"Hetzelfde geldt voor de reeds vastgestelde schade", aldus Robyns. "Als er achteraf nog andere dingen aan het licht komen, dan kan je de aangifte nog vervolledigen. Het is niet zo dat je een aangifte voor eens en voor altijd hebt ingestuurd. Anderzijds is het best dat de verzekeraar al weet heeft van het feit dat er iets (extra) mis kan zijn."