Water trekt langzaam weg in Vl-Brabant

In Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, de twee gemeenten die in Vlaams-Brabant het hardst getroffen waren door de regen, is het overstromingsgevaar geweken. Londerzeel kampt nog met grote problemen. De ware omvang van de schade zal wellicht pas later duidelijk worden.
In Beersel bedreigde het wassende water het centrum van Lot.

Het kanaal Brussel-Charleroi kon gisteren de grote toevloed aan water niet meer slikken. Ter hoogte van Sint-Pieters-Leeuw en Beersel liep het water met bakken over de oevers en bedreigde verschillende woonwijken. Er werd eerst gewag gemaakt van een dijkbreuk, maar na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een breuk, scheur of bres. Wel heeft het overstromende water erosie veroorzaakt aan de oevers.

Het waterpeil in het kanaal is nu langzaamaan aan het dalen. Het overstromingsgevaar is dus geweken, maar op de meeste plaatsen is het water nog niet of nauwelijks weggetrokken. Er is ook heel wat water uit het kanaal gestroomd dat zijn weg zoekt naar lager gelegen gebieden. Vannacht zijn daardoor nog een paar straten onder water komen te staan.

In Sint-Pieters-Leeuw werd het OCMW-rusthuis in de deelgemeente Ruisbroek vanmorgen nog bedreigd door het water. De brandweer probeerde met een grote pomp het water weg te houden en evacuaties te vermijden. Ook elders werd en wordt met man en macht gewerkt om straten te vrijwaren. Pas in de loop van vandaag en de komende dagen kan worden begonnen met het droogpompen van ondergelopen kelders.

Nog in Sint-Pieters-Leeuw werd gisteren in de loop van de dag de woonwijk "De witte roos" ontruimd. De vrees bestond dat het water alle straten in de wijk zou doen onderlopen. Meer dan 200 mensen moesten worden geëvacueerd. 50 van hen hebben de nacht doorgebracht in een opvangcentrum, de anderen konden terecht bij vrienden en familie. De woonwijk bleef droog, de bewoners mochten vanmiddag weer naar hun huizen terugkeren. Het gemeentelijk rampenplan blijft wel van kracht.

Problematische toestand in Londerzeel

In buurgemeente Beersel werd het centrum van Lot bedreigd. Ook daar werden verschillende straten geëvacueerd toen de dijk aan het kanaal het niet meer hield. Veel bewoners vonden onderdak bij vrienden en familie, de gemeente organiseerde nachtopvang in het jeugdcentrum van de provincie in Dworp. Verschillende straten staan nog steeds blank, het water kan er nog niet worden weggepompt.

Ook Londerzeel had te kampen met zware wateroverlast. In het stroomafwaarts gelegen gehucht Sneppelaar stond in sommige woningen het water tot een meter hoog. Zelfs de goed uitgeruste brandweerwagen raakte maar met moeite door de straten. Het water begint heel langzaamaan te zakken, al is het verschil amper merkbaar. Het zal nog een tijdlang duren voor alles is weggepompt. Ook in de lager gelegen wijk Zavel blijft de toestand problematisch. Het gemeentelijk rampenplan blijft van kracht.

In Londerzeel komt er versneld een wachtbekken in Breestraeten en zal er werk gemaakt worden van een bufferzone tussen Wolvertem en Imde, in de vallei van de Kleine Molenbeek. Dat is het resultaat van de vergadering die het gemeentebestuur deze namiddag gehad heeft met Vlaams minister-president Kris Peeters en Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege. Het wachtbekken moet de dorspkern van Steenhuffel beter beschermen tegen watersnood en de druk op Moorhoek en Sneppelaar verminderen.

In Halle was gisteren het gemeentelijk rampenplan van kracht. Dat is nu opgeheven. De stadsdiensten zijn nu volop bezig met het opruimen van de straten. Er zijn enkele containers geplaatst waarin mensen beschadigde goederen kunnen gooien.

Vlaams-minister-president Kris Peeters (CD&V) en minister Hilde Crevits (CD&V), bevoegd voor de bevaarbare waterwegen, brachten in de voormiddag een bezoek aan Halle, Lot en Sint-Pieters-Leeuw. Na de middag is Peeters met minister Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor de niet-bevaarbare waterwegen, naar Londerzeel gegaan.