België opnieuw veroordeeld in zaak-Taxquet

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft België in beroep veroordeeld in het dossier-Taxquet. Richard Taxquet (foto) werd in 2004 veroordeeld tot 20 jaar opsluiting voor de moord op PS-politicus André Cools in 1991. Volgens het Hof kreeg hij “onvoldoende garanties opdat hij zou begrijpen waarom hij juist veroordeeld werd”.

Op 13 januari 2009 veroordeelde het Europees Hof in Straatsburg België een eerste keer in de zaak. Naar aanleiding van dat arrest-Taxquet - waartegen de Belgische staat dus beroep aantekende - kwam er een herziening van de assisenprocedure, waarbij een motivering van het vonnis verplicht werd.

Het EHRM veroordeelt ons land nu opnieuw in de affaire. Volgens het Hof kreeg Taxquet bij zijn veroordeling destijds onvoldoende garanties opdat hij zou begrijpen waarom hij juist veroordeeld werd. Het EHRM oordeelde ook dat hij op te weinig procedurele garanties kon rekenen als tegengewicht voor het niet motiveren van de veroordeling. Tot slot laakt het Hof ook dat geen hoger beroep mogelijk is tegen het oordeel van een assisenrechtbank. België moet Taxquet naast de proceskosten 4.000 euro morele schadevergoeding betalen.

Het arrest stelt het systeem met een volksjury niet in vraag, benadrukt het EHRM. Het Hof erkent dat het zich niet kan mengen in de gelijkschakeling van de verschillende rechtssystemen in Europa. Bovendien gaat het om een "legitieme" wil van de lidstaten om hun burgers te betrekken in rechtszaken, luidt het.