Nog geen akkoord over EU-begroting

De besprekingen over een Europese begroting voor volgend jaar hebben ook vannacht nog geen akkoord opgeleverd. Wellicht moet de Unie volgend jaar beginnen te werken met voorlopige twaalfden.

Het Verdrag van Lissabon schrijft voor dat het parlement en de Raad na het opstarten van het overleg over de begroting 21 dagen de tijd hebben om een akkoord te vinden. Beide instellingen zaten tot middernacht samen maar vonden geen vergelijk. Daarmee verstreek de deadline zonder resultaat.

"Er was nochtans een akkoord over de cijfers voor de begroting", betreurde Belgisch staatssecretaris van Begroting Melchior Wathelet (foto) na afloop, die de lidstaten voorzat. Na eerder een stijging van de begrotingsuitgaven met 6 procent gevraagd te hebben, verklaarde het parlement zich vorige week al akkoord met de raad om de stijging te beperken tot 2,91 procent.

Verenigd Koninkrijk en Nederland lagen dwars

"Over een flexibiliteit voor de begroting en een politieke verklaring (over hoe het parlement in de toekomst nauwer betrokken kan worden bij de discussies over de begroting, nvdr.) werd geen akkoord gevonden, en daarom weigerde het parlement over de begroting te stemmen", stelt Wathelet.

Parlementsvoorzitter Jerzy Buzek (foto) betreurde dat "een duidelijke meerderheid van de lidstaten voor een akkoord was, maar een handvol landen het akkoord geblokkeerd heeft". De begroting is geen deel van het probleem, zei Buzek, maar van de oplossing. "De Europese begroting is een instrument om de crisis van antwoord te dienen", verwees hij naar de landen die vinden dat ze in tijden van crisis te veel geld moeten uittrekken voor Europa.

Vooral het Verenigd Koninkrijk en Nederland lagen binnen de Raad dwars om tegemoet te komen aan het parlement. Zo zou België het voorstel afgetoetst hebben om, in het kader van de genoemde flexibiliteit, bij onvoorziene omstandigheden de voorziene begrotingsuitgaven minimaal te overschrijden, maar in het volgende jaar de uitgaven in dezelfde mate in te perken zodat het budget van de meerjarenbegroting identiek blijft. De Nederlandse minister zou dat onaanvaardbaar genoemd hebben.

"De geest van consensus terugvinden"

De Europese Commissie moet nu een nieuw voorstel doen. De kans dat er een nieuwe begroting is voor het einde van het jaar is klein, wellicht zal de EU, net zoals ons land, voorlopig moeten werken met het systeem van voorlopige twaalfden.

"We zullen vrij snel met een nieuw voorstel komen", zei begrotingscommissaris Lewandowski (foto) na afloop. "Maar hoe dan ook zal de bemiddelingsprocedure opnieuw doorlopen moeten worden en dat vraagt wat tijd."

Jerzy Buzek zei er alles aan te zullen doen om "tegen het einde van het jaar" een nieuwe begroting goedgekeurd te krijgen. Hij stelt zijn hoop op de Europese Raad van 16 december, waar de staatshoofden en regeringsleiders samenkomen. In de wandelgangen was maandagavond al te horen dat de begrotingsministers "niet het mandaat" hadden om een akkoord te sluiten met het parlement en dat de chefs in actie zouden moeten komen. Maar dat die tactiek nog voor Nieuwjaar tot de goedkeuring van een begroting kan leiden, lijkt weinig waarschijnlijk.

Op een nachtelijke persconferentie na afloop leek Melchior Wathelet zich bewust van het beeld van twee vechtende instellingen dat nu dreigt te ontstaan. "We moeten de geest van consensus terugvinden", zei hij.

lees ook