Peeters en Demotte kibbelen over sluizenbeleid

"Vlaamse en Waalse experts hebben te weinig informatie uitgewisseld over de sassen en sluizen", zei Waals minister-president Rudy Demotte (PS) vanmorgen over de wateroverlast van de afgelopen dagen. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) ontkende dat. Intussen zijn de plooien gladgestreken.
Overlast langs het kanaal Brussel-Charleroi.

Demotte (foto) zei op de RTBF-radio dat hij zondag zelf contact moest opnemen met ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) om te weten of het sas van Lembeek in Vlaams-Brabant opengezet zou worden of niet. Uiteindelijk hebben de experts samen beslist om dat niet te doen. "Maar ze hadden dat overleg spontaan moeten doen, zonder tussenkomst van de politiek", aldus Demotte.

"Uit de verslagen van Waterwegen en Zeekanaal en van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant blijkt dat de bewering van Demotte niet klopt. Dat is te betreuren, de communicatie is wel goed verlopen. Dit is niet het moment om communautaire spelletjes te spelen", reageerde Peeters op de kritiek.

Later op de dag is er een gesprek geweest tussen Peeters en Demotte. "Daarin hebben we de zaken uitgeklaard. Demotte erkent dat er goed is samengewerkt tussen de sluiswachters en hij heeft bevestigd dat het niet de bedoeling was om kritiek te hebben op de mensen die op het terrein goed hebben samengewerkt. We hebben ook afgesproken om de samenwerking de komende dagen en in de toekomst nog te versterken", zo zegt Kris Peeters.

Kritiek op haven van Brussel

Er komt ook kritiek op de haven van Brussel. De sluizen op het kanaal Brussel-Charleroi zouden te laat zijn opengezet, onder meer in Lembeek. Daardoor werd de situatie in Halle, Lot, Beersel en Ruisbroek erg precair. "De kritiek op de haven is totaal uit de lucht gegrepen", zegt Brussels minister Grouwels (CD&V).

"Op een gegeven moment was er een enorme toevloed van water in het Zennebekken", zegt Grouwels. "Bij de haven van Brussel zijn er speciale ingrepen uitgevoerd aan de sluizen zodat die meer water konden verwerken dan eigenlijk voorzien is. En alles is verlopen in goed overleg met de Vlaamse instanties en met Waterwegen en Zeekanaal", zegt ze. Volgens Grouwels is er dus wél goed samengewerkt tussen de experts van de verschillende gewesten.

Ook vragen over de sluizen aan de Dender

Maar niet alleen over de sluizen en sassen rond Brussel zijn er vragen gerezen. Ook in Geraardsbergen klinkt de kritiek dat de sluizen op de Dender in Wallonië te vroeg werden opengezet, waardoor onder meer Geraardsbergen het hard te verduren kreeg.

Guido De Padt (Open VLD), de vroegere minister van Binnenlandse Zaken en oud-burgemeester van Geraardsbergen, nuanceert dat. "De Dender is in Wallonië beter uitgebaggerd dan in Vlaanderen, waardoor er voor Geraardsbergen een soort trechter ontstaat", zegt hij. "De capaciteit van de Dender is in Vlaanderen te laag als er erg veel regen valt. Maar ik neem aan dat er over de sluizen voldoende overleg is geweest tussen Vlaamse en Waalse instanties".