Spoorbonden verwerpen directievoorstel

De christelijke en de socialistische vakbond bij de spoorwegen hebben het voorakkoord over de vrachtactiviteiten van de NMBS verworpen. Volgens de bonden ligt de bal nu opnieuw in het kamp van de directie.

Bij het ACV was bijna 60 procent van de  leden tegen het voorstel, bij het ACOD stemde 70 procent tegen, en zelfs 90 procent aan Vlaamse kant.

Struikelblok voor de socialistische militanten is het feit dat de invulling van het kader rond de statutaire tewerkstelling pas in 2014 was voorzien. "Dat is nog een eeuwigheid. Onze mensen willen dat dat vandaag al gebeurt", aldus vakbondsman Jos Digneffe. Maandag is er een ontmoeting gepland met de directie.

De weigering van de christelijke spoorbond gebeurde op andere gronden. "Hét knelpunt is het wantrouwen dat er bestaat jegens de directie. Onze mensen vragen zich af of dit een finaal voorstel was of niet", aldus Luc Piens.

De vakbonden hadden na de stemming al een ontmoeting met de verschillende directies van de NMBS. Volgens Piens moeten die het standpunt van de bonden nu toetsen aan hun respectieve raden van bestuur en directiecomités. "De bal ligt in hun kamp. Misschien is er eind volgende week al duidelijkheid."