Vande Lanotte werkt aan consensusmodel

Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte heeft vanmiddag verslag uitgebracht bij de koning over het verloop van zijn opdracht. Op een persconferentie nadien zei hij dat hij de volgende dagen wil werken aan een consensus over een nieuwe financieringswet.

Vande Lanotte zei dat hij in zijn bilaterale contacten van de voorbije weken op een aantal terreinen goede vorderingen heeft gemaakt. Het gaat om de onderdelen politieke ethiek, de nieuwe bevoegdheidsverdeling en BHV.

"Ik ben van oordeel dat de contouren van een mogelijk akkoord over deze zaken duidelijker zijn, maar er moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt", aldus Vande Lanotte.

Hij voegde er wel meteen aan toe dat er eerst op het vlak van de financieringswet meer duidelijkheid moet komen. "Zonder inzicht in de oplossing voor dit onderdeel, is het niet mogelijk om over de resterende knelpunten te beslissen. Mijn aandacht zal dus de komende dagen bijna uitsluitend op deze financieringswet gericht zijn", aldus de bemiddelaar.

Modellen

Vande Lanotte gaf dan meer uitleg over het werk van de Nationale Bank, het Planbureau en de groep van experten die de voorstellen van de verschillende partijen onder de loep hebben genomen. Alle partijen hebben intussen de berekening van hun plan gekregen, maar niet die van de andere partijen.

Vande Lanotte heeft uit de verschillende voorstellen enkele elementen gelicht die hij de volgende dagen met de verschillende partijen zal bespreken. Op die manier hoopt hij blokkeringen te vermijden en het beste uit elk model te halen.

"Op basis van deze gesprekken zal ik komende zondag en maandag nagaan in hoeverre de verzuchtingen van elke partij verzoend kunnen worden in één globaal model." Daarover wil hij dan overleg plegen met de verschillende partijen.