Verklaring van bemiddelaar Johan Vande Lanotte

Om 17 uur heeft koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte een persconferentie gegeven, naar aanleiding van zijn verslag dat hij heeft uitgebracht bij de koning over de simulaties van de Nationale Bank en het Planbureau van de voorstellen voor een nieuwe financieringswet. Lees hier zijn volledige verklaring

Ik heb deze middag verslag uitgebracht bij de Koning over de simulaties die de Nationale Bank en het Planbureau hebben gemaakt. Ik heb ook met de Koning de verdere werkwijze besproken.

De voorbije weken heb ik via bilaterale contakten een aantal onderdelen van een mogelijk akkoord verkend. Het gaat om de onderdelen politieke ethiek, de nieuwe bevoegdheidsverdeling en BHV. Ik ben van oordeel dat de contouren van een mogelijk akkoord over deze zaken duidelijker zijn, maar er moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Dat zal pas mogelijk zijn, als er ook over de financieringswet meer duidelijkheid komt. Zonder inzicht in de oplossing voor dit onderdeel, is het niet mogelijk om over de resterende knelpunten te beslissen. Mijn aandacht zal dus de komende dagen bijna uitsluitend op deze financieringswet gericht zijn.

Zoals geweten, hebben het Planbureau en de Nationale Bank de modellen en voorstellen van de verschillende partijen gesimuleerd. Noodgedwongen zijn niet alle varianten aan bod kunnen komen, maar de weerhouden varianten geven een voldoende inzicht in de belangrijkste vragen en problemen. In mijn aanwezigheid hebben de experten van de partijen elk afzonderlijk “hun” simulatie gekregen, samen met een aantal commentaren ter zake. Een beperkt aantal bijkomende vragen zullen de komende dagen nog beantwoord worden. Iedereen heeft een beetje moeten wennen aan de gevolgde werkwijze, maar finaal is de samenwerking met iedereen goed verlopen. Het uitvoeren van de simulaties was een enorme opdracht. Het personeel heeft daarvoor dag en nacht, weekdagen en weekends gewerkt. Ik wens ze hiervoor uitdrukkelijk te bedanken. Ook de professoren hebben in de twee vergaderingen die we met hen hadden, een zeer waardevolle inbreng gehad. Ik denk dat iedereen met een beter inzicht uit deze procedure komt.

Uit de verschillende voorstellen hebben het Planbureau en de Nationale Bank op mijn vraag een aantal onderdelen geïsoleerd en deze afzonderlijk gesimuleerd. Het is op basis van deze simulaties dat ik de komende dagen (van woensdag tot en met zaterdag) met iedere partij afzonderlijk een gesprek zal voeren. Ik zal met iedere partij aftoetsen hoe ze tegenover een aantal van die gesimuleerde voorstellen staan en daarover in dialoog gaan. Daardoor moeten het duidelijker worden waar mogelijkerwijs toenadering kan gevonden worden. Voor ieder gesprek heb ik vier uur uitgetrokken.

Deze methode moet toelaten om blokkeringen te vermijden en het beste uit elk model te halen. Een gedetailleerde analyse van de deelaspecten laat ook toe om de contouren van een eventueel akkoord beter af te lijnen.

Op basis van deze gesprekken zal ik komende zondag en maandag nagaan in hoeverre de verzuchtingen van elke partij verzoend kunnen worden in één globaal model. Zo nodig zal aan de Nationale Bank en het Planbureau gevraagd worden dat eveneens te simuleren. Daarna zal ik hierover met de verschillende partijen besprekingen starten, om tot een consensusmodel te komen. Deze werkwijze is met de zeven partijvoorzitters besproken en door hen aanvaard.