"Vlaamse regering maakte verkeerde keuzes"

Alexander De Croo (Open VLD) heeft in enkele interviews scherp uitgehaald naar de Vlaamse regering en de Vlaamse Milieu Maatschappij over de aanpak en de preventie van de wateroverlast. Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) vindt de klachten overroepen.

"Niet het veranderende klimaat of de ruimtelijke ordening zijn het probleem geweest de afgelopen dagen", zegt de liberale voorzitter. "Het is de versnippering van de bevoegdheden over verschillende niveaus die het grootste probleem is, tot op het lokale niveau."

De Croo woont in Michelbeke, een deelgemeente van Brakel die het afgelopen weekend ook werd getroffen. Voor hem moet de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) het ontgelden. "Zonder overleg met de lokale brandweer beslisten zij bijvoorbeeld om sluizen open of dicht te zetten, waardoor hele wijken onder water zijn gelopen."

De VMM weerlegt de kritiek van De Croo en laat weten dat het wachtbekken in Michelbeke goed gewerkt heeft, maar dat er gewoon te veel water was. "In tegenstelling tot wat De Croo beweert, was er wel degelijk overleg met de brandweer op het terrein. Zo werd in overleg zeer snel actie ondernomen over een aangepast beheer van de stuwen eens het wachtbekken vol was", aldus de VMM in een persbericht.

Gisteren hekelde Waals minister-president Rudy Demotte (PS) al "het gebrek aan communicatie tussen de gewesten" bij de aanpak van de waterellende. "Maar ook binnen Vlaanderen was er veel te weinig coördinatie. Men zegt altijd: "Wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter". Maar opnieuw is nu bewezen dat dat niet altijd klopt. Vlaanderen moet eens nadenken hoe het omgaat met de bevoegdheden", zegt De Croo.

Open VLD wil een bijzondere commissie instellen in het Vlaams Parlement. "De Vlaamse regering maakte de verkeerde keuzes. Waarom is de Dender in Wallonië wél uitgebaggerd en in Vlaanderen niet? En waarom besliste de Vlaamse regering om geen geld meer in het Rubiconfonds te stoppen?", vraagt hij zich af. Dat fonds werd in 2002 in het leven geroepen na hevige overstromingen.

"Samenwerkingsfederalisme"

Premier Leterme vindt de discussies over de gebrekkige communicatie tussen de verschillende instanties en beleidsniveaus overroepen.

"Er was een goede samenwerking het afgelopen weekend, dit was een goede toepassing van het concept van samenwerkingsfederalisme", zegt Leterme na afloop van het kernkabinet. "Er was ontzettend veel goede wil. Er is geen hiërarchie van bevoegdheden, iedereen probeert problemen op te lossen."

Nog op het kernkabinet maakte minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) bekend dat er in totaal zo'n 2.400 mensen werden geëvacueerd. De meeste evacuaties, zo'n 2.000, vonden plaats in Vlaams-Brabant. In Wallonië en Waals-Brabant werden telkens zo'n 200 mensen opgevangen. De Civiele Bescherming heeft 600 medewerkers ingezet en kreeg ook de hulp van zo'n 700 vrijwilligers. Meer dan 100.000 zandzakken werden uitgedeeld.