ABVV-blokkade bij Opel Antwerpen opgeheven

Bij Opel in Antwerpen heeft de socialistische vakbond ABVV de blokkade aan de fabriekspoorten opgeheven. Dat gebeurde na toezeggingen van de directie over nieuwe gesprekken, maar evengoed na een dreigement.

De socialistische vakbond blokkeerde sinds maandag de poorten van de Opelfabriek in Antwerpen. Het werk in de fabriek werd niet stilgelegd en de arbeiders werd ook niet verhinderd om te werken. Wel kon geen enkele afgewerkte auto, noch ander materiaal, zoals onderdelen voor andere bedrijven, de fabriek verlaten.

Het ABVV wilde op die manier de directie dwingen om opnieuw gesprekken aan te knopen met mogelijke overnemers. De directie is daarop ingegaan en belooft volgende week nieuwe gesprekken over de verkoop van de fabriek. "Er komen nieuwe gesprekken op Europees niveau over de verkoop van de fabriek, aan een investeerder of aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen", zegt Rudi Kennes van het ABVV (foto).

De gesprekken zullen volgende week in Antwerpen plaatsvinden "met een delegatie van de lokale directie, de lokale vakbonden, de Europese ondernemingsraad en de Europese GM-directie". "Zolang die onderhandelingen duren, schorten wij de blokkade op", zegt Kennes. "We zijn blij dat we daarover op zijn minst opnieuw aan de tafel kunnen zitten en vragen duidelijkheid tegen uiterlijk 31 december."

Dreigement

Om 16.15 uur werd de blokkade opgeheven. Maar dat gebeurde niet alleen wegens de toezeggingen. De directie beloofde namelijk niet alleen nieuwe gesprekken, ze stuurde het ABVV ook een brief waarin ze ermee dreigde de schade door de blokkade te verhalen op de vakbondsmensen. "Zeker 6 mensen van het ABVV hebben een aangetekende brief ontvangen van de lokale directie", zegt Kennes. "Daarin stelt men dat de blokkade onmiddellijk moet worden opgeheven. Zoniet zou de schade op ons persoonlijk worden verhaald."

Volgens de directie hebben de vakbonden zich verbonden tot sociale vrede en dreigde de blokkade "aanzienlijke en onherstelbare schade" toe te brengen.