Cipiers van Doornik opnieuw aan het staken

In de gevangenis van Doornik hebben de cipiers om 6 uur vanmorgen het werk neergelegd. Gisteravond protesteerden gevangenen tegen de aangekondigde staking omdat voor hen nu een strenger regime geldt.

Begin oktober was er in Doornik al een staking van het gevangenispersoneel omdat de beloofde extra personeelsleden er maar niet kwamen. Zaterdag legden de cipiers het werk opnieuw neer nadat een gedetineerde een cipier had aangevallen.

Nu staken de cipiers opnieuw wegens het aanhoudende personeelstekort en omdat de beloftes van de federale overheidsdienst Justitie volgens hen niet nageleefd worden. De politie neemt de taken van de cipiers tijdelijk over. De staking duurt tot volgende week maandag.

Omdat voor de gevangenen tijdens deze aangekondigde staking een strikter regime geldt, was de sfeer gisteravond al gespannen. 28 gedetineerden weigerden aanvankelijk terug naar hun cel te gaan. Pas na urenlange gesprekken gingen ze rond 23 uur terug naar hun cel. Tijdens de staking mogen de gevangenen niet op de binnenplaats en kunnen ze geen bezoek ontvangen.