Fraudedossier van 128 miljoen is verjaard

Het computerbedrijf ATC uit Nevele is niet veroordeeld voor fraude omdat de feiten verjaard zijn. Volgens het gerecht ging het om een van de grootste fraudedossiers uit de Belgische geschiedenis.

Het bedrijf zou systematisch geen btw hebben betaald op de in- en uitvoer van computeronderdelen. Zo zou de staat 128 miljoen euro hebben misgelopen.

De zaak kwam in juni 1997 aan het licht toen het gerecht was binnengevallen in de kantoren van het bedrijf. Al snel verzandde de rechtszaak in een welles-nietesspelletje rond de verjaring en de redelijke termijn. Er werd ook vaak cassatieberoep aangetekend tijdens de procedures voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling.

Volgens de verdediging is de boekhouding verjaard. Volgens het parket is dat niet het geval, omdat de boekhouding nog altijd in gebruik is. Die vraag ging naar het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde dat de termijn van verjaring pas begint wanneer het misdrijf is afgelopen, in casu wanneer de boekhouding afgerond is. Vermits dit nog niet het geval is, riskeerden de 35 beklaagden dus nog een veroordeling wegens fraude en witwassen.

De rechter in Gent oordeelde toch dat de feiten verjaard zijn, omdat het onderzoek meer dan 10 jaar heeft geduurd. De raadkamer had enkel feiten binnen de periode van 1997 tot 1999 doorverwezen, de verjaring voor fraude ligt op 10 jaar. De 35 beklaagden gaan dus vrijuit.

Op burgerlijk vlak werd de zaak uitgesteld naar 16 februari 2011. Het is mogelijk dat de Belgische Staat zich wel binnen de juiste termijn burgerlijke partij gesteld heeft en dat zij dus wel nog een schadevergoeding zal kunnen eisen. Dat moet in februari volgend jaar bepaald worden door een burgerlijke rechtbank.