Ierse crisis baart Europese Unie zorgen

De Europese ministers van Financiën zijn bereid om Ierland te helpen in de strijd tegen de financiële crisis, maar voorlopig weigert Ierland steun. Volgens minister van Financiën Didier Reynders (MR) is het onmogelijk dat Ierland zonder Europese hulp uit de crisis geraakt.

In Brussel hebben de Europese ministers van Financiën het licht op groen gezet voor een financieel hulpplan voor Ierland. Net zoals bij Griekenland zou het gaan om een gezamenlijk pakket met het Internationaal Muntfonds, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Ook Groot-Brittannië -dat geen lid is van de eurozone- is bereid om de Ieren te steunen.

Wel zullen de eurozone en het IMF Ierland niet dwingen om het hulppakket te aanvaarden. Tot nu toe heeft de Ierse regering buitenlandse hulp afgewezen. Dublin stelt dat het niet zelf in de knoei zit, maar wel een aantal grote banken die tijdens de crisis genationaliseerd zijn.

Volgens minister van Financiën Didier Reynders (MR) die de Europese raad van Financiën voorzit, is het echter vrijwel uitgesloten dat Ierland uit de crisis geraakt zonder buitenlandse hulp.

Reynders wil overigens dat de EU snel tussenbeide komt, want anders zou de Ierse bankencrisis andere landen kunnen aantasten, vreest hij. Hij drukt er wel op dat de hulp moet bestaan uit leningen die moeten worden terugbetaald. Ook pleit Reynders voor strikte voorwaarden zoals forse besparingen, een hervorming van het erg brede Ierse banksysteem en wellicht ook een aanpassing van de erg lage vennootschapsbelasting warmee Ierland investeringen aanzuigt. 

Keltische tijger wordt bedreigd

De Keltische tijger van weleer lijkt zijn tanden kwijt. Door het instorten van de immobiliënmarkt zijn de Ierse banken in de problemen gekomen en moest een aantal van hen genationaliseerd worden.

Dat heeft de problemen echter niet opgelost. De Ierse banken kunnen op de internationale kredietmarkt geen geld meer lenen aan een aanvaardbare rente en de Ierse overheid zelf zit met een begrotingstekort van 12% van het bbp als men de steun aan de banken niet meetelt, en 30% als men dat wel doet. Dat is tien keer zo hoog als de eurozone toestaat. 

Ierland staat echter niet te springen voor buitenlandse hulp. Dublin vreest dat het -net als Griekenland eerder- onder Europese voogdij zal komen. Vooral de erg lage vennootschapsbelasting waarmee Ierland buitenlandse investeringen heeft aangetrokken, zou onder druk kunnen komen.

"Eurozone is niet in gevaar"

De Ierse crisis veroorzaakt gespannen zenuwen. Gisteren zei Europees president Herman Van Rompuy dat gevochten moet worden om de eurozone te vrijwaren. Als de eurozone niet blijft bestaan, staat de toekomst van Europa op het spel, klonk het.

Die uitspraak wordt gerelativeerd door de Duitse bondskanselier Angela Merkel die stelde dat de ze niet de mening is toegedaan dat de eurozone in gevaar is. Ook onze minister van Financiën Reynders nuanceert. Volgens Reynders is de uitspraak uit zijn context gerukt.

lees ook