Aanzet voor hervorming Europees landbouwbeleid

De Europese commissaris voor Landbouw Dacian Ciolos heeft zijn plannen op tafel gelegd voor de toekomst van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid na 2013. De Boerenbond reageert gematigd positief.

Volgens Ciolos moet het landbouwbeleid evolueren om legitiem te blijven in de ogen van de belastingbetalers. "Het landbouwbeleid gaat niet enkel de landbouwers aan, maar ook de consumenten en de belastingbetalers", zegt Ciolos.

Hij schuift drie doelstellingen naar voren. Een levensvatbare productie van voedsel blijft centraal staan, maar daarnaast moet de landbouw mee het duurzame beheer van de natuurlijke bronnen en de strijd tegen klimaatverandering ondersteunen en moet er aandacht zijn voor de sociaal-economische rol van de landbouw op het platteland.

Drie opties

Het Europese landbouwbeleid kan drie kanten op, zegt Ciolos. De meest radicale optie, zoals die onder meer door de Britten wordt bepleit, is het geleidelijk afschaffen van de directe inkomenssteun en de afschaffing van marktmaatregelen. De tweede optie leunt het nauwst aan bij de positie van landen als Frankrijk, Duitsland en Spanje: het behoud van de inkomenssteun, maar met een meer billijke verdeling van de subsidies.

Een derde weg bepleit een grondige herziening van het systeem, waarin naast het element inkomenssteun ook geld zou verdeeld worden op basis van onder meer groene stimuli, zoals het behoud van weiland en een rotatie van de teelt van gewassen. Ciolos wil ook de subsidiëring van de grootste exploitaties herbekijken en een grotere erkenning geven aan de specifieke rol van de vele kleine bedrijven.

Geld

De commissaris wil tegen midden volgend jaar concrete wetgevende voorstellen op tafel leggen. Het is ook pas dan dat de sector een eerste idee kan krijgen van de hoeveelheid geld die er in de periode van 2014 tot 2020 beschikbaar zou kunnen zijn voor de landbouw, als de Europese Commissie haar voorstellen voor een meerjarenbegroting presenteert.  Met een budget van bijna zestig miljard euro is landbouw momenteel nog steeds de grootste uitgavepost.

De Boerenbond kan zich grotendeels vinden in de krijtlijnen van Ciolos. Veel zal volgens de organisatie echter afhangen van de concrete invulling en het beschikbare budget. "Koken kost geld. Ik heb de indruk dat Europa meer ambities dreigt te hebben dan geld", vreest voorzitter Piet Vanthemsche.

lees ook