OESO: "Groei van 1,8 procent in België"

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht de komende twee jaar een groei van 1,8 procent in België. Een beperking van de overheidsuitgaven en hervormingen van de arbeidsmarkt dringen zich op, stelt de OESO.

Voor dit jaar houdt de OESO rekening met een economische groei van 2,1 procent. De federale regering hield tot nu rekening met een groei van 1,8 procent. Voor de komende twee jaar voorspelt de OESO een groei van 1,8 procent. De werkloosheid in ons land zou stijgen van 8,6 naar 8,8 procent in 2011. In 2012 zou de werkloosheid opnieuw wat dalen tot 8,7 procent.

Voor de hele OESO-zone van 33 geïndustrialiseerde landen verwacht de organisatie een economische groei van 2,3 procent in 2011. Dit jaar is er een groei van 2,8 procent. In 2012 zou de groei opnieuw toenemen tot 2,8 procent.

Uitgaven beperken en arbeidsmarkt hervormen

De OESO raadt in haar rapport ons land aan om op alle regeringsniveaus de uitgaven fors te beperken. "Daarbij moet in het bijzonder de nadruk gelegd worden op het beperken van de stijging van de kosten die gepaard gaan met de vergrijzing", luidt het.

De OESO beklemtoont ook dat dit moet samengaan met hervormingen op de arbeidsmarkt, om de werkloosheid aan te pakken, met name door een flexibelere loonstructuur en sterkere stimulansen voor het zoeken naar een baan.