Recordaantal asielaanvragen is in zicht

Het aantal asielaanvragen in ons land zal dit jaar waarschijnlijk het hoogste aantal zijn van de laatste tien jaar. Dat zegt het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen. De grens van 20.000 is in zicht.

Bijna 16.000 mensen hadden eind oktober al een asielaanvraag ingediend. Sinds begin deze maand zijn er daar nog eens 1.010 bij gekomen. De cijfers gaan enkel over mensen die een aanvraag hebben ingediend bij de dienst Vreemdelingenzaken. De asielaanvragen op de luchthaven zijn nog niet meegerekend. Wellicht zal het aantal aanvragen op het einde van het jaar hoger liggen dan 20.000. Dat is geleden van 2001.

Ondertussen wordt het opvangprobleem voor asielzoekers alleen maar groter. Nu al zijn er opvangplaatsen tekort. De 20.000 bedden in de opvangcentra en de noodbedden in hotels zijn allemaal volzet. De regering heeft wel extra plaatsen beloofd, onder meer in legerkazernes. Maar de bedden zijn nog altijd niet beschikbaar en de de vraag is ook of de extra plaatsen wel zullen volstaan.

Personeel Fedasil staakt voor een uur

Het personeel van Fedasil heeft deze voormiddag een uur het werk neergelegd. De werknemers van het agentschap voor asielzoekers willen zo protesteren tegen de toegenomen werkdruk door het stijgende aantal asielaanvragen.

De vakbonden eisen meer personeel en betere werkomstandigheden. "Er is overleg over kleinere dingen, maar over het statuut, de werkvoorwaarden en de verbetering van de loopbanen van het personeel krijgen we geen gehoor", zegt Yvan Vandecasteele van de socialistische vakbond.

"Het is niet onze bedoeling om de mensen die al in moeilijke omstandigheden op deze wereldbol vertoeven, het nog wat lastiger te maken, maar het is een noodzaak geworden. Als we dit niet doen en als we geen gehoor krijgen, worden die mensen na januari in veel slechtere omstandigheden dan nu ontvangen."

Volgende week houdt het personeel van Fedasil een 24-urenstaking.