"Jezus redt" mag, maar dan kleiner

Boer Joop van Ooijen uit Giessenlanden in Nederland dacht zijn geloofsovertuiging kracht bij te zetten door "Jezus redt" in opvallend grote witte letters op zijn dak te schilderen. Maar dat pikten de burgemeester en zijn wethouders niet en zij trokken naar de Raad van State. Dat Van Ooijen de letters intussen in rood en oranje had laten verven kon de gemoederen niet bedaren. Uiteindelijk is er toch een compromis uit de bus gekomen.

Het leek een soap zonder einde te worden. Nadat de Raad van State beslist had dat de witte letters te groot en te nadrukkelijk aanwezig waren en er met een dwangsom gedreigd werd indien het dak niet aangepast werd, vond Van Ooijen er niets beters op dan de letters in een andere kleur te verven. Opnieuw kon de gemeente er niet om lachen en Jan de Groot, wethouder in de gemeente, liet optekenen dat de boer "duidelijk de controverse met de gemeente opzoekt".

Woord van het jaar 2010

Het nieuwe feit leidde opnieuw tot strubbelingen, waardoor beide partijen gedwongen werden rond de tafel te gaan zitten. Uiteindelijk is er nu een compromis uit de bus gekomen: Van Ooijen mag zijn geloofsovertuiging wereldkundig blijven maken, maar dan wel in kleinere letters en na aanpassing van zijn dak met oranje dakpannen, die normaliter door bewoners van de gemeente gebruikt worden. De kleurcontrasten mogen in ieder geval niet zo scherp zijn als voordien.

De Groot is voorlopig tevreden met het bereikte akkoord, maar blijft op zijn hoede. "Wij wachten nu de aanpassing van het dakopschrift af en vertrouwen erop dat dat binnen een korte termijn gebeurt. Als de tekst op de afgesproken wijze wordt aangepast, is deze niet meer in ernstige mate in strijd met de redelijke eisen van welstand", zegt hij in Gorcumse Courant.

Dankzij alle publiciteit heeft Van Ooijen ook de lijst gehaald met kanshebbers voor de verkiezing van het woord van het jaar 2010. "Dakevangelist" is immers een van de genomineerde woorden in de categorie lifestyle, naast onder meer "onttwitteren" en "cougar". De omschrijving van "dakevangelist" is: iemand die het evangelie uitdraagt door middel van een tekst op het dak van zijn huis.

lees ook