"Miljoenen van Brussel worden niet uitgegeven"

CD&V-Kamerlid en begrotingsspecialist Hendrik Bogaert zegt dat het Brussels Gewest 170 miljoen euro federaal geld laat liggen omdat er geen bestemming voor is. Het geld zit in het zogenoemde Beliris-fonds voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 1993 heeft de federale regering het Beliris-fonds opgericht. Daarin wordt elk jaar geld van de federale kas gestort zodat het Brussels Gewest zijn hoofdstedelijke functie kan uitoefenen. Het geld was oorspronkelijk bedoeld voor grote infrastructuurwerken, maar het budget is nu versnipperd over verschillende kleine projecten. Een deel van het geld blijft in het fonds zitten of gaat naar projecten die in principe een gemeenschapsbevoegdheid zijn, zoals 3,3 miljoen voor de Koninklijke Muntschouwburg.

"Er is een grote versnippering en er is ook niet zo'n goede coördinatie met het Brussels Gewest zelf en dat op het ogenblik dat er toch veel te doen is in Brussel", zegt Bogaert (foto). "Ik hoor van minister van Begroting Guy Vanhengel dat er verschillende problemen zijn: een stuk versnippering, een stuk coördinatie, een stuk zijn het bouwvergunningen die niet op tijd bekomen worden. Als het geld niet besteed kan worden, moeten we minder geven", vindt Bogaert. "Ofwel moet het beter besteed worden en moeten de problemen zo snel mogelijk opgelost worden."

De subsidies voor het Beliris-fonds worden voor drie jaar toegekend. Momenteel wordt het debat gevoerd voor de periode 2011-2013. De vraag is wat er met het overgebleven geld moet gebeuren. Volgens Bogaert kan de discussie best opgenomen worden in de algemene regeringsonderhandelingen. Bogaert vindt dat het Beliris-geld moet worden gerekend bij de algemene middelen van Brussel. De herfinanciering van Brussel wordt meestal geraamd op 500 miljoen euro.