Proffen strijden tegen lui(d)e studenten

Aan verschillende universiteiten klagen professoren over te rumoerige studenten. Veel studenten komen te laat of zitten te sms'en of te twitteren en te gamen en storen zo de les. Sommige professoren, onder wie Carl Devos van de Universiteit Gent, willen daar tegenin gaan.

Devos krijgt zelf vaak laatkomers in zijn les over de vloer. Veel studenten zitten ook te babbelen of te internetten tijdens de les. De Gentse professor vindt het stilaan welletjes en besloot om deze week 5 wachters aan de deuren van de aula te zetten om laatkomers de toegang te weigeren. "Het is een kwestie van respect", zegt Devos daarover.

In zijn functie als voorzitter van de facultaire opleidingscommissie stuurde Devos dinsdagavond een mail naar zijn collega's met de vraag om strenger op te treden tegen deze "millenniumstudenten". "Ik ga niet mee in de stelling dat we ons moeten aanpassen aan de studenten. Dit is geen instelling waar het willetje van de student wet is. Dit is een instelling die kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt."

Ook andere proffen vinden dat de orde in de lessen wel eens zoek is. "Maar volgens mij heeft dat niet zozeer te maken met millenniumstudenten, maar met millenniumonderwijs", zegt Peter Thijsen van de Universiteit Antwerpen. "Er zitten te veel studenten in één aula en het is makkelijker te laat te komen in een grote aula met 400-500 studenten waar 7-8 ingangen zijn, dan in een kleiner leslokaal met 30 studenten."

"Door de democratisering in het onderwijs is het aantal studenten sterk gestegen, maar de motivatie van de eerstejaarsstudenten is vaak zeer laag. Je kan ook moeilijk iets zeggen tegen laatkomers of studenten die 10 minuten te vroeg vertrekken, want dan stoor je in principe je les voor veel andere mensen. Wat me minder stoort, is het gebruik van computers tijdens de les, vroeger speelden we ook 4 op een rij of Oxo."