Van Mechelen: "Afschaffing is onbegrijpelijk!"

De jobkorting werd in 2009 ingevoerd door de toenmalige Vlaamse minister van Financiën Dirk Van Mechelen van Open VLD. Hij is niet te spreken over de afschaffing ervan.

Voor Van Mechelen lijkt het alsof de strijd tegen de werkloosheid voor de Vlaamse regering niet langer een prioriteit is. "De Vlaamse regering voert hiermee op korte tijd een tweede belastingverhoging door en maakt het verschil tussen het nettoloon en leven van een uitkering kleiner, terwijl net het omgekeerde nodig is."

Open VLD spreekt van een tweede belastingverhoging, omdat de Vlaamse regering de jobkorting in 2009 al beperkte tot de laagste inkomens. "Nu neemt de Vlaamse regering ook mensen met een laag inkomen hun jobkorting af en zadelt ook hen op met een belastingverhoging", klinkt het.

Het was Van Mechelen die destijds de jobkorting invoerde als middel tegen de werkloosheidsval. "Wie gaat werken in plaats van te leven van een uitkering, wordt daarvoor nu niet langer beloond", betreurt hij.

"In Vlaanderen zijn nog altijd tienduizenden vacatures open en wanneer straks de economie weer aantrekt, zullen we mensen nog meer moeten aanmoedigen om op zoek te gaan naar een job. Net op dat moment begraaft de Vlaamse regering de strijd tegen de werkloosheid. Totaal onbegrijpelijk! "

De leider van de Open VLD-fractie in het Vlaams Parlement Sven Gatz is verbaasd dat de N-VA de afschaffing goedkeurt. "Ze hebben de mond vol van meer fiscale autonomie bij de federale onderhandelingen, maar in Vlaanderen herleiden ze het gebruik van de bestaande fiscale autonomie tot nul", aldus Gatz (foto).

"Het begrotingsevenwicht is een fetisj"

Volgens oppositiepartij Groen! kiest de Vlaamse regering opnieuw voor een gemakkelijkheidsoplossing door de jobkorting af te schaffen. "Het draait puur om het dichten van het gat van 94 miljoen in de begroting. Intussen zijn de mensen met de laagste inkomens de dupe", zegt Vlaams fractieleider Filip Watteeuw.

"Het begrotingsevenwicht is echt een fetisj. De regering wil per se tonen dat ze een goede bestuurder is, maar daarmee berokkent ze ongelooflijk veel schade," vindt Watteeuw.

Volgens Groen! was het beter geweest om het streven naar een begrotingsevenwicht te spreiden over meer jaren, om de besparingen minder pijnlijk te maken. Dat de Vlaamse regering meer geld voorziet voor de inkomensgerelateerde kinderopvang, is volgens de groenen positief. "Daarmee kan ze echter de pil niet vergulden", besluit Watteeuw.

"Het versterkte wel de koopkracht van de Vlaming"

LDD vindt het onaanvaardbaar dat de Vlaamse regering het geld van de afgeschafte jobkorting niet aanwendt voor toekomstgerichte investeringen. Dat zegt LDD-voorzitter Lode Vereeck (foto).

"Enkel een structurele verlaging van de personenbelasting kan onze loonhandicap met de buurlanden wegwerken. In die zin was de jobkorting voor LDD altijd een second-best oplossing, maar het versterkte in elk geval wel de koopkracht van de werkende Vlaming", luidt het.

De afschaffing van de jobkorting is voor LDD pas aanvaardbaar als het geld ervan gebruikt wordt voor investeringen in innovatie, in plaats van voor het gat in de begroting. "Dit zou getuigen van een beleid met visie. In werkelijkheid krijgen we net besparingen met alle rampzalige gevolgen voor de innovatiekracht van de Vlaamse economie", aldus Vereeck.